ജനാധിപത്യത്തിനു മാത്രം ചെയ്യാനാവുന്ന ചില പ്രതികാരങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും മൂര്‍ച്ചയുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപിക്ക് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി കനിഞ്ഞുനല്‍കിയിരിയ്ക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷസ്ഥാനം. ലോക്‌സഭയില്‍ ബിജെപി കാണിക്കാതെ പോയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രതിബഹുമാനസംസ്കാരത്തിന്റെ കനിവ് ഇന്നു ബിജെപിയ്ക്കു തിരിച്ചു ലഭിയ്ക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്കു തോന്നുന്ന വികാരമെന്തായിരിയ്ക്കും? സ്വയംവിമര്‍ശനമെന്നൊന്ന് വര്‍ഗീയതയുടെ ഏഴയലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു നാണക്കേടും പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാനില്ല.

“Write down two achievements of students' movements in Kerala”. (2 marks)

Ten years back,I blinked at this question and calculated how the loss of two marks will affect my total marks in the social science end term examination. I wondered what sort of a question this is and what the point of such a question is in a social science paper. Why could they not ask me about Salt Satyagraha or Poona Pact? They could have asked me about Boston Tea Party or the various dates of French Revolution. Stupid examiners!

The United States is witnessing an undercurrent of rage and frustration and it is spilling out onto the streets in a sustained manner for a few months now. .After the interregnum following the suppression and dissipation of the nation-wide public expression and protest in the form of Occupy movements against all that Wall Street represents - venality, corruption, control over governance - many wondered if hopes for a people-led societal change had faded.

On Ambedkar Jayanti (April 14), sections of the commentariat on Twitter an Facebook took a break from trying to get the country to go beyond mere ceremonial mentions of Ambedkar or warning people of a Modi age, and found a new cause.

Most readers by now will be familiar with the news of Siddharth Varadarajan's ouster1 from The Hindu and the return of the editorial team from a decade ago – N. Ravi and Malini Parthasarathy.

Despite being a media professional and someone with quite a few friends in The Hindu, I shall stay away from the labyrinthine intrigues that seem to have led to this decision and focus on an angle that seems to be cited as a prominent reason for the development – the issue of biases and balance.

ഓട്ടോ റെനെ കാസ്റ്റിയ്യോയുടെ (Otto René Castillo) സുപ്രസിദ്ധമായ കവിത മലയാളത്തിലെ വിവിധ ഭാഷാഭേദങ്ങളിലേക്കു ഗൂഗിള്‍ ബസ്സില്‍ നടന്ന സര്‍ഗാത്മക വിവര്‍ത്തനോത്സവം ബോധി പുനപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Apolitical Intellectuals

xdfdfd
Otto René Castillo (1934 – 1967) a Guatemalan poet and revolutionary. Image Credits: www.publicogt.com

A good friend of mine sent me a message out of the blue. He was suggesting that it might be appropriate for Bodhi to republish a classic piece by Antonio Gramsci titled "Newspapers and the Workers". Not quite convinced that was the best use of my time, I played along and looked it up. The first line read "these are the days of the subscription campaigns."

On that 14th of June in 1949, the audience present at the Tchaikovsky Hall had thoroughly enjoyed the concert. The powerful baritone voice of the American singer resonated inside the hall. The predominantly Russian audience, traditionally enamoured with the bass voice found the performance extremely pleasing. However, the concert was fast coming to an end and the audience was getting restless. It was then that the singer spoke from the stage, in near perfect Russian. He spoke about his warm friendship with Soviet Jews like Solomon Mikhoels and Yitzhak Feffer.