ഫുട്ബോള്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ആണ്‍ വേഷത്തില്‍ വന്നതിനാല്‍ പിടിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണിന് കക്കൂസില്‍ പോകണം. പക്ഷെ, ആണുങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ കക്കൂസുള്ളൂ ! കക്കൂസിലുള്ള ആണുങ്ങളെ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് മാറ്റി പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട്‌ കടത്തിവിടാന്‍ ശ്രമിക്കുംപോള്‍ ഉള്ള വെപ്രാളമാണ് ജാഫര്‍ പനാഹി സംവിധാനം ചെയ്ത ഓഫ്‌സൈഡ് എന്ന സിനിമയിലെ തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന രംഗങ്ങള്‍ . ഈ ഒറ്റ രംഗത്തിലൂടെ ഇറാനിലെ പൊതു രംഗത്ത് നിന്ന് സ്ത്രീകള്‍ എത്രത്തോളം നിഷ്കാസിതരായിരിക്കുന്നെന്നു ജാഫര്‍ പനാഹി കാണിക്കുന്നു. ഓഫ്‌സൈഡ് ഇറാനില്‍ നിരോധിക്കപെടുകയും ചെയ്തു.

When someone's bold enough to speak the truth and nothing but the truth - what should be done? Hunt down Julian Assange like Osama Bin-Laden, says Sarah Palin, the self-declared queen of the free world. Let's freeze his group's bank account, says the Swiss Banks, Mastercard and PayPal.com. We'll shut down their website, says Amazon.com. Give us a warrant and we'll do the rest says the British and Australian governments.

Across the road, perched on conspicuous orange motorbikes, the government's spies are kept busy, watching her party headquarters through camera lenses and binoculars. But Aung San Suu Kyi is unconcerned about the attention from the military's special branch. They will be her companion every day she is free.

1966ല്‍ ബര്‍മ്മില്‍ (പുതിയ പേര്‍ മ്യാന്‍മാര്‍) ജനിച്ച മാ തിഡ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടിയ സര്‍ജനും എഴുത്തുകാരിയുമാണ്. രണ്ടു നോവലുകളും നിരവധി ചെറുകഥകളും അവര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2002 സെപ്റ്റംബറില്‍ എഴുതിയ ഈ ആഖ്യാനം ബര്‍മ്മയില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇംഗ്ളീഷിലേക്കുള്ള പരിഭാഷ അവര്‍ തന്നെ നടത്തി.

Against a picturesque South African mountainous backdrop, from a shoddily parked light private jet in African wasteland, emerges Bono (U2 front man) and his wife Ali Hewson, sporting Edun, their own clothing line of "ethical fashion". This Luis Vuitton ad also carries a punchy tag line - "Every journey began in Africa". It is just $238.00 for a pair of jeans and tops from Edun Denim. It is completely organic and made "completely" in Africa.