സിപിഐ എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമരസന്ദേശജാഥ 24ന് തുടങ്ങും. ആദ്യജാഥ കന്യാകുമാരിയില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കാണ്. കൊല്‍ക്കത്ത, അമൃത്സര്‍, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് ജാഥകള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ആരംഭിക്കും. ഗുവാഹത്തി, പാര്‍ലര്‍മാതുണ്ടി, ഷിംല, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നാരംഭിച്ച് ഈ പ്രധാനജാഥകളില്‍ സംഗമിക്കുന്ന ഉപജാഥകളുമുണ്ട്. മുഖ്യജാഥകള്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ അവയില്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയില്‍ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് ഉപജാഥകളും നടത്തുന്നുണ്ട്.

"The imperious missionaries of liberalism have no respect for the diversity of India’s belief systems and have taken it upon themselves to reform everything they perceive as outdated and incorrect" says Madhu Purnima Kishwar, noted academic and founder editor of Manushi - a journal about women and society.
This fitting response exposes the flaws in her arguments and reiterates the need for eradicating the prevalent odious rituals of purity, whether in the family or the temple.

Dear Ms. Madhu Purnima Kishwar:

ഭൗതികലോകത്തേയും സമൂഹത്തേയും കുറിച്ചുള്ള അറിവുകള്‍ ശേഖരിക്കാനും അവയെ പുന:പരിശോധന നടത്താനും പരിഷ്കരിക്കാനുമുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതിയാണ് ആധുനികശാസ്ത്രം. വ്യവസായവല്‍കൃത സമൂഹങ്ങള്‍ ഒരു പരിധിവരെ നേടിയ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യപുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ നേടിയ അറിവും അതിന്റെ സംഭാവനയായ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമാണ്. പക്ഷേ, ശാസ്ത്രം ശേഖരിക്കുന്ന അറിവുകള്‍ സമൂഹത്തിലെ പ്രബലമായ വിശ്വാസങ്ങളോടും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളോടും ചിലപ്പോള്‍ സംഘര്‍ഷത്തിലാകാറുണ്ട്.

Christopher Hitchens, in his autobiography Hitch-22, enunciates the contradictions of living the lives of Comrade Chris and socialite Christopher. Between the donkey jacket wearing Comrade Chris and dinner jacket socialite Christopher, he enlivened life with multifarious roles. In his extraordinary career, Hitchens redefined and owned the role of Public Intellectual by being a writer, a journalist, a broadcaster, a polemicist, a raconteur, a provocateur,and a pugnacious critic of culture.

28th September, 1907 was the day Bhagat Singh set foot on this world. On this occasion, Bodhi wishes to remind its readers, the contribution of this great revolutionary by re-publishing one of his most popular works.

ഇന്നത്തെ നവ ലിബറല്‍ യുഗത്തില്‍ മാര്‍ക്സിസത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പീ ജിയുമായി ഒരു സംഭാഷണം. ആഗോളീകരണം, സ്വകാര്യവത്കരണം, ഉദാരവത്കരണം തുടങ്ങിയ നവ ലിബറല്‍ നയങ്ങളിലൂടെ പഴയ സാമ്രാജ്യത്വ ആധിപത്യം പ്രച്ഛന്നരൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അവക്കെതിരായ ഒരു താത്വികായുധമെന്ന നിലയില്‍ മാര്‍ക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ കവച്ചു വെക്കാന്‍ പോന്ന മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തവും ഇന്ന് മാനവരാശിയുടെ മുന്‍പിലില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.