"എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ?" എന്ന ചോദ്യത്തിന് JNU വിദ്യാർത്ഥിയായ ഹർഷിത് അഗർവാൾ, സാമൂഹ്യ ചോദ്യോത്തര വെബ്‌സൈറ്റായ ക്വാറ -യിൽ നൽകിയ മറുപടിയുടെ പരിഭാഷ. പരിഭാഷ: നിഷാദ് ടിആർ

അനവധി മറുപടികൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വിരോധാഭാസമായി തോന്നുന്നത് അവയിൽ ഒന്നുപോലും ഒരു ജെ.എൻ.യു.

ജെ. എൻ. യു. വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌ ഷെഹ്ല റഷീദ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പരിഭാഷ

പരിഭാഷ: റെജി ജോർജ്ജ്

The communal agenda beneath the 'developmental face' of BJP is coming out to the fore at a fast pace. The revival of the idea of 'Love Jihad', and the encroachment into public life through moral policing are glaring examples of the strategies that the Hindutva outfits use for pushing their agenda. An analysis of these two ideas reveal the underlying thread that connects them.

My friends have been asking about my opinion regarding the "Kiss of Love" protest being organised in Kochi against the increasing incidents of moral policing in Kerala. Hence this note. There would be people who agree or disagree with any particular mode of protest. However, nobody has the right to stop and attack a protest simply because one has problems with the mode of protest. Those who have disagreements are free to have their opinion, but it is impossible to support the view that anything that some people do not agree with has to be disallowed or repressed. And there is no way one can agree with Hindutva Talibanism.

കൈക്കോട്ട്‌ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച്‌ പ്രാണരക്ഷാര്‍ത്ഥം ഓടുകയാണ്‌ സഹായി നാരായണന്‍. അയാളെ ഇട്ടോടിക്കുകയാണ്‌ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍മാഷും കൂട്ടരും. എല്ലവര്‍ക്കും സഹായിനാരായണനെ വെണം .അവനെ ഇങ്ങിനെ ഇട്ടോടിക്കാതെടാ...ചൂലുയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച്‌ സഹായിനാരായണന്റെ അമ്മ അലറിവിളിക്കുന്നുമുണ്ട്‌." നിനക്കുമില്ലെടാ തണ്ടും തടിയുമുള്ള ഒരു മോന്‍ അവനെക്കൊണ്ട്‌ കണ്ടം കൊത്തിച്ചാലെന്താ....."സഹായി നാരായണന്റെ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്‌... "കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ മാഷിന്റെ മകന്‍ കണ്ടം കൊത്ത്വേ..... അയിനാണൊ ഓന്‍ വല്ല്യേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീന്‌ പാസ്സായത്‌ ...

Disclaimer: The literal translations provided here are for a basic understanding of the poems, and in no way do justice to the poetic genius of Habib Jalib or to Urdu poetry. The poems are built around similes, metaphors and symbols that are difficult, if not impossible to translate.

A two-month long national campaign against manual scavenging, Maila Mukti Yatra has come to an end on 31 January, 2013. The campaign went around the whole nation, appealing to women and men engaged in manual scavenging to leave the inhuman practice. We, the Forum Against Manual Scavenging (FAMS) , have followed their campaign closely and believe that the persistence of manual scavenging and the State’s attempts to eradicate it must be looked at closely.

A good friend of mine sent me a message out of the blue. He was suggesting that it might be appropriate for Bodhi to republish a classic piece by Antonio Gramsci titled "Newspapers and the Workers". Not quite convinced that was the best use of my time, I played along and looked it up. The first line read "these are the days of the subscription campaigns."