ഏറെക്കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കേള്‍ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹോര്‍മോണ്‍ കുത്തി വെയ്ക്കപ്പെട്ട ബ്രോയ്‌ലര്‍ കോഴികളും അവ കഴിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും. ഈ പ്രചാരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? വെറ്റെറിനറി സര്‍ജനായ ഡോ. സുവര്‍ണ ഹരിദാസ് എഴുതുന്നു.