മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കാല്‍വിന്റെ ഗ്രാഫിക് പോസ്റ്റ്. Originally published here.

ഒരുലക്ഷം കോടിക്കുടമയിലൊരുവന്‍ ( തിരുവിതാംകൂര്‍ പ്രജ) കണിമംഗലത്തെ ആറാം തമ്പുരാനു സമര്‍പ്പിക്കും നിവേദനം.

ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജഗന്നാഥന്‍ നമ്പൂതിരി തിരുമനസ്സ് വായിച്ചറിയാന്‍,

അങ്ങുന്നേ,