​"ഉയര്‍ന്ന ജാതിക്കാരായവര്‍ക്ക് ​പിന്നാക്കസമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ബലാല്‍സംഗം ​​ചെയ്യുന്നതു പോയിട്ട് ​സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ പോലും തോന്നില്ല. ഈ പരാതി തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്ക്കാരത്തിനും മനുഷ്യമന:സാക്ഷിക്കും എതിരാണ്". ​1995-ല്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ശൈശവവിവാഹ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകയും വുമണ്‍ ​​ഡവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രവര്‍ത്തകയുമായിരുന്ന ബന്‍വാരി ദേവിയെ കൂട്ടബലാല്‍സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു കൊണ്ട് ​സെഷന്‍സ് കോടതി ജഡ്ജി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയാണിത്.

Working as a member of the volunteer team from JJSS (Jan Jagran Sakhti Sangathan) that conducted social audits in three panchayats, I had the opportunity to meet Comrade. Giranand Paswan, a Communist Party of India member and former upa-mukhiya and ward member of Gorraha-Vishanpur panchayat. Com. Giranand is a district council member of CPI, state council member of Khet Mazdoor Union (Union of peasants) and former director of Indian Public Theatre Association (IPTA) of Araria district. Warm and knowledgeable, Com. Giranand struck a cord with the audit team at once.

Nagasubramanian works for the Aga Khan Rural Support Programme (India), a non-denominational, non-government development organization working in Gujarat since 1984. AKRSP (India) works as a catalyst for the betterment of rural communities by providing direct support to local communities to enhance their livelihood and develop models for sustainable natural resource management and human resource development.