ഭരണഘടനാദിനം ആചരിച്ചു കൊണ്ട് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക സംവാദത്തിൽ CPI(M) ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം. നതാഷ ജെറിയുടെ പരിഭാഷ

കുറച്ചു നാളുകൾക്കു മുൻപ് കേരളത്തിലെ അത്യാവശ്യം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ആദിവാസി കോളനിയിൽ പോയിരുന്നു. അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചും മനസിലാക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്‌ഷ്യം. അവിടെ നിന്നാണ് വർഷത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും റേഷൻ അരി ചോറും മുളകുപൊടി ചമ്മന്തിയും മാത്രം കഴിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയും, അനീമിക് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭിണികളെയും, പ്രസവത്തിനു ഗവണ്മെന്റ് ഹെൽത്ത്‌ സ്ഥാപനങ്ങളേക്കാൾ സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആയയെ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ കണ്ടു സംസാരിക്കാൻ ഇട വന്നത്.

Bodhi is publishing a Malayalam translation of Dr.B.R.Ambedkar's "Annihilation of Caste" that was produced by Frances Pritchett, Professor of Modern Indic Languages, Columbia University and the Columbia Center for New Media Teaching and Learning. The translation was done by Sharon Vinod. This article is the third one in a series of articles dealing with the translation of the manuscript.

Bodhi is publishing a Malayalam translation of Dr.B.R.Ambedkar's "Annihilation of Caste" that was produced by Frances Pritchett, Professor of Modern Indic Languages, Columbia University and the Columbia Center for New Media Teaching and Learning. The translation was done by Sharon Vinod. This article is the third one in a series of articles dealing with the translation of the manuscript.

The controversy over writer Perumal Murugan’s novel Madhorubagan and the suicidal death of the writer within him reminds me of the French literary critic Ronald Barthes’ essay ‘Death of the Author’. Barthes argues against the practice of incorporating the intentions and biographical context of an author in the interpretation of a text, and instead argues that writing and the creator are unrelated. Once the author has given birth to the text, the author is dead; on the contrary any child born into this world requires nurturing, without which the fate of the child is predictable.

Images can be representatives of existing society and drivers of change at the same time. Therefore, when images are used as protester's tool, conveyed meanings need to be clearly understood. A few months ago a photography series titled 'Breaking stereotypes' went viral in social media. In each of the 49 images in the series, a random Indian holds a placard with a slogan.

Bodhi is publishing a Malayalam translation of Dr.B.R.Ambedkar's "Annihilation of Caste" that was produced by Frances Pritchett, Professor of Modern Indic Languages, Columbia University and the Columbia Center for New Media Teaching and Learning. The translation was done by Sharon Vinod. This article is the first one in a series of articles dealing with the translation of the manuscript.

On Ambedkar Jayanti (April 14), sections of the commentariat on Twitter an Facebook took a break from trying to get the country to go beyond mere ceremonial mentions of Ambedkar or warning people of a Modi age, and found a new cause.