ഓട്ടോ റെനെ കാസ്റ്റിയ്യോയുടെ (Otto René Castillo) സുപ്രസിദ്ധമായ കവിത മലയാളത്തിലെ വിവിധ ഭാഷാഭേദങ്ങളിലേക്കു ഗൂഗിള്‍ ബസ്സില്‍ നടന്ന സര്‍ഗാത്മക വിവര്‍ത്തനോത്സവം ബോധി പുനപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Apolitical Intellectuals

xdfdfd
Otto René Castillo (1934 – 1967) a Guatemalan poet and revolutionary. Image Credits: www.publicogt.com